Aktivnosti

Udruženje gluhih i nagluhih Bugojno, kao međuopćinska organizacija Bugojno, Donji Vakuf & Gornji Vakuf-Uskoplje, poslije ratne aktivnosti započeo je 01.08.1999 godine.

U dvogodišnjem periodu 2004-2005 godina realizirana: dva projekta sa SHARE-SEE HANDICAP INTERNATIONAL, The World, te dva projekta sa CRS-om i kao i partneri Općine Bugojno u projektu UNDP. U međuvremenu smo postigli značajne rezultate, što nastavlja na lidersku poziciju ranjive populacije gluhih i nagluhih osoba u srednjobosanskom kantonu/kantonu središnja Bosna. Rezultati, koji nas čine hrabrijim, da krenemo na ovakve projekte su sljedeći: volonterskim radom preuredili smo offis rad, nabavili računar, telefon, fax, uključili se na internet. za korisnike smo osigurali tiplo-tehnička pomagala-besplatno: savremene slušne aparate, specijalne baterije za sl.aparate, bebisiter aparate, zvona na svjetlo. Izradili bazu podataka iz tri grada: Bugojno, Donji Vakuf & Gornji Vakuf-Uskoplje. Izradili smo “Strategiju razvoja UGN Bugojno 2005-2008 godine”, u okviru čijeg programa organizirali tromjesečni kurs znakovnog jezika za četiri roditelja. Za rad na računaru osposobili četiri člana. Broj stalnih volontera sa tri povećali smo petnaest.

U sklopu svojih aktivnosti, održali smo tri tematske konferencije sa predstavnicima NVO sektorima, biznis sektora, lokalnih vlasti i njihovih institucija. Teme rada su bile: “Razvijanje partnerskih odnosa sa vlastima i njihovim institucijama na lokalnom i kantonalnom nivou”;“Biznis sektor partner u mogućnostima zapošljavanja gluhih i nagluhih osopba”; “Potrebe i mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava gluhih i nagluhih osoba u SBK/KSB-a”.

U 2005 godini UGN Bugojno je bio partner Općini Bugojno u: izradi “Strategije razvoja ljudskih prava Općine Bugojno 2005-2015 godine”, izradi mehanizma podjele općinskog granta NVO sektoru na projektnoj osnovi, te izgradnji mehanizma za dodjelu stipendija (po prvi puta stipendije dobili učenici po osnovu bodova invalidnosti). U naznačenom dvogodišnjem periodu vodili smo dvije kampanje javnog zagovaranja sa porukom: “Mi smo gluhi i nijemi, to ne budite Vi na naše potrebe, prava i mogućnosti”; i “Gluhonijemi progovorili, a vlast još ne čuje”. Ovu posljednju okončali smo krajem zadnje godine. Njen rezultat je bio: peticiju 880 građana Bugojna, deset zahtjeva za prava gluhih i nagluhih osoba po principu “Svi smo isti”. Peticiju i zahtjeve smo predali Premijeru Vlade SBK/KSB-a na zajedničkom sastanku.

U 2006 godini smo imali projekt sa BH Telecom, pod sloganom: “Mobitel kao tiplo-tehničko pomagalo komunikacije osoba bez sluha i govora” za 20 naših korisnika sa četveromjesečnim aktivnostima promocije projekta.

U 2009 godini smo obavili studijsku posjetu Mostaru na temu: “Razmjena praktičkih iskustava, znanja i vještina za integraciju gluhih i nagluhih osoba sa predsjednikom SGN BiH, Švedskom asocijacijom gluhih, povodom 10 godina postojanja Udruženja gluhih i nagluhih Bugojno.

U 2010 godini odobrena dva važna projekta, a to prvo od strane donatora UNDP BiH, pod nazivom “Kulturni festival gluhih i nagluhih osoba u BiH”, projekt je trajao 8 mjeseci, a Festival je 31.07.2010 godine u Bugojnu, čiji je rukovodilac Izvršni direktor/projekt menadžer UGN Bugojno: Ibrahim Ćorić Baja, i ovo je po prvi puta poslije rata bio uspješan festival zaštite kulturne manjine ove ranjive populacije i spajanja gluhih osoba iz cijele BiH. Drugi projekt odobren od strane Ministarstva zdravstva FBiH iz budžeta 2009 godine, pod nazivom: “Znakovni jezik u lokalnoj zajednici”.

Najveći historijski događaj u 2011/12 godini za UGN Bugojno je projekt “Priručnik znakovnog jezika za gluhe u srednjoj Bosni”, čiji je autor Ibrahim Ćorić Baja, a partner u projektu su bili Općina Bugojno & Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta SBK/KSB-a.

Udruženje gluhih i nagluhih uspješno realizovali educiranje znakovnog jezika

Udruženje gluhih i nagluhih Bugojno, kao međuopćinska organizacija: Bugojno, Donji Vakuf & Gornji Vakuf-Uskoplje su lideri u Kantonu Srednje Bosne, koji su ponovo uspješno realizovali educiranje znakovnog jezika za gluhe, odnosno za osoblje čujućih građana, da postanu tumači/prevodioci znakovnog jezika za gluhe na području Gornjevrbaske regije. Šest čujućih osoba uspješno su pred Komisijom UGN Bugojno položili prvi, odnosno treći stepen znakovnog jezika za gluhe.

Prvi stepen znakovnog jezika za gluhe položili su Adna Kordić, Amela Čeho i Nihada Bungurać.

Znanje trećeg stepena znakovnog jezika za gluhe stekli su Ineta Velagić, dipl.pravnica, Izeta Muhić i Hajrija Kmetaš.

Iz Udruženja navode kako najviše zahvaljuju predavaču ispred UGN Bugojno Ibrahimu Ćoriću-Baja, koji smatra da se ne treba bojati za budućnost upravo zbog postojanja tumača za ranjive populacije gluhih i nagluhih osoba u Kantonu Srednje Bosne.

Udruženje gluhih i nagluhih Bugojno je jedina organizacija koja je otvorila malu školu za čitav Kanton Srednje Bosne, za edukaciju čujućih osoba i nagluhih osoba.

UGN Bugojno ima svoj vlastiti časopis, pod nazivom “SLUH TIŠINE”, koji štampamo svaki šesti mjesec i dijelimo besplatno poa javnim institucijama širom našeg kantona srednje Bosne.